26. mai kl 24 går meklingsfristen i lønnsoppgjøret i staten ut. Akademikerne vil ta ut medlemmer i følgende virksomheter i streik dersom meklingen hos Riksmekleren ikke fører frem:

  • Barne- og familiedepartementet
  • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
  • Forsvarets forskningsinstitutt
  • Mattilsynet

- Målet med en streik er å ramme arbeidsgiver. Vi er fremdeles i en pandemi og vi er spesielt opptatt av at streikeuttaket ikke skal ramme smittevernet, håndteringen av pandemien og grupper som er sterkt berørt av pandemien, sier Nordli.

Akademikernes krav inn i årets lønnsforhandlinger er klar reallønnsvekst for medlemmene.

- Det er i dag et betydelig gap mellom lønnen i privat sektor og staten, og med fjorårets oppgjør økte gapet. Staten må være villig til å bruke lønn til å holde på kompetansemiljøene sine, sier Nordli.