23. mai klokken 24 går meklingsfristen i hovedtariffoppgjøret i staten ut. Inntil meklingsfristen har gått ut, vet vi ikke om det blir streik.

Akademikerne tar ut medlemmer i disse virksomhetene hvis meklingen hos Riksmekleren ikke fører frem:

  • Arbeidstilsynet
  • Finansdepartementet
  • Kripos
  • Landbruk- og matdepartementet
  • Mattilsynet
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Oslo Politidistrikt (OPD)
  • Samferdselsdepartementet
  • Statens jernbanetilsyn
Vil unngå å ramme tredjepart

Streik er arbeidstakerorganisasjonenes mest ytterliggående virkemiddel, det har samfunnsmessige konsekvenser og brukes bare når Akademikerne stat ikke kan forsvare andre løsninger, sier Kari Tønnessen Nordli.

Dersom det blir streik, vil blant annet regjeringens lovarbeid, budsjettarbeid og arbeid med stortingsmeldinger forsinkes.

Målet med en streik er å ramme arbeidsgiver. Med dette streikeuttaket vil regjeringens arbeid med å legge frem nye politiske forslag bli forsinket, fortsetter hun.

Akademikerne gikk inn i forhandlingene med krav om reallønnsvekst og fortsatt egen avtale i staten

Medlemmene våre er klare til å streike hvis vi ikke får innfridd kravet om å beholde vår egen avtalemodell hvor alle lønnsmidlene fordeles ut til lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.