I dag la Landbruks- og matdepartementet frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret.

I sitt tilbud har staten foreslått en økning av tilskuddet til veterinære reiser fra 16,37 kroner per km, med 3 kroner per km, til 19,37 kroner per km. Det er også bra at båtsatsen er foreslått økt.

Hvert år møter Veterinærforeningen, Bondelaget og Norges bonde- og småbrukarlag til samtaler i forkant av jordbruksoppgjøret der blant annet skyssrefusjonen blir tatt opp. Veterinærforeningen spilte inn at denne skulle økes med 3 kr/km.

I sitt krav til staten la Norges Bondelag vekt på at veterinærdekningen i landet må styrkes for at og at tilskudd til veterinærreiser derfor er prioritert. Norges Bondelags krever en styrking av tilskudd til veterinære reiser og foreslår en økning av tilskuddet med 3 kr/km.

Med henvisning til rapporten fra arbeidsgruppen som har utredet tilgang på veterinærtjenester i Norge, ligger det også et forslag i statens tilbud om å utrede forbedring av tilskuddet ved lange, tidkrevende og kostbare reiser i områder med svakt næringsgrunnlag for veterinærpraksis. Dette er foreslått utredet av Landbruksdirektoratet.

Dette er et av flere konstruktive forslag som arbeidsgruppen har foreslått, og det er positivt at Landbruks- og matdepartementet nå ser på alle virkemidler for å bedre vilkårene for veterinærer i områder med svakt næringsgrunnlag, sier Ellef Blakstad som har representert Veterinærforeningen i arbeidsgruppen.

Staten tilbyr nå også å øke tilskuddet til semin med 4 millioner kroner.

I tilknytning til dette bør seminkurs for veterinærstudenter dekkes i sin helhet for å sikre fremtidig rekruttering av veterinærstudenter til produksjonsdyrpraksis. Kurset slik det er nå, er altfor kostbart og jeg kan ikke understreke nok hvor viktig dette tiltaket er, sier leder Aksel Heggenes Njaa i Veterinærforeningens studentforening.

Nå starter forhandlingene som har siste frist for å avslutte 16. mai.

Lenke til statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger

Lenke til Norges Bondelags krav i årets jordbruksforhandlinger