Den nye modellen har vært under utprøving i ett år og satsene i den nye modellen er nå klare.

Det ble registrert inn flere kilometer i den nye modellen sammenliknet med den gamle sonemodellen, som var basert på gjennomsnitt av kjørte kilometer.

Totaløkonomien i ordningen endres ikke, det betyr at kilometersatsen blir litt lavere i den nye modellen, men mer rettferdrig fordi alle får betalt for de kilometrene de faktisk kjører.

Se informasjonsskriv sendt på e-post 22. juni 2023.
Lenke til informasjonsskriv (krever pålogging som medlem)