Næringa vurdere fortløpende smitterisikoen i regionen, og innfører og justerer tiltak for å redusere spredning av smitte. Smitterisikoen er ikke lik i hele regionen, og derfor er det innført soner som rangeres etter risiko.

Fra august innføres en ny tredje risikosone og observasjonssonen utvides.
Lenke til reviderte tiltak finner du her

For å unngå smitte mellom besetninger er det viktig å unngå handel på tvers av regioner og være oppmerksomme på symptomer som tyder på smitte med ringorm.

Vær oppmerksom på hår og hudforandringer i besetningen i minst 8 uker etter siste innkjøp eller kontakt med dyr fra andre besetninger.

Lenke til informasjon om vaksinering mot ringorm.