I dette rundskrivet informerer Landbruksdirektoratet statsforvalterne om deres oppgaver knyttet til stimuleringstilskuddet til veterinærdekning.

Kommuner kan ha behov for stimuleringstilskudd for å sikre tilstrekkelig veterinærdekning. Det er kommunen som må søke om stimuleringstilskudd hos statsforvalteren, men ofte må dere som medlemmer melde inn dette behovet. Veterinærforeningen bistår gjerne dersom medlemmer har spørsmål forbundet med stimuleringstilskudd.

Veterinærforeningen jobber kontinuerlig for at stimuleringstilskuddet skal økes da vi vet at behovet er stort.

Lenke til rundskrivet og mer informasjon om stimuleringstilskudd (husk pålogging som medlem).