DyreID AS er et aksjeselskap som administrerer identitetsmerking av dyr med mikrochiper.
Selskapet har som formål å gi støtte til videreutdanning og forskning innen smådyrmedisin og drive opplysningsarbeid om avl og helse hos smådyr. I samsvar med dette lyser DyreID ut ledige stipendier blant medlemmer i Veterinærforeningen.

Stipendmidlene utbetales etterskuddsvis.
Lenke til mer informasjon om stipendene.

Søknadsfrist: 1. februar 2022