Veterinærforeningen mener at løsningene er

  • Å sikre tilstrekkelig ressurser til Mattilsynet for å følge opp fiskevelferd.
  • Utdanne flere veterinærer som kan jobbe med fiskehelse og -velferd i næringen, forvaltningen og forskningen.
  • Næringen må drives av incitamenter som belønner helsefremmende arbeid.Aoife M. Westgård

Dårlig fiskevelferd må få en konsekvens, og god velferd må premieres, sier Aoife M. Westgård, leder for Akvaveterinærenes forening.

– Mange oppdrettere drifter med gode resultater for både lakselus, fiskehelse og -velferd, tall som kan sammenliknes med husdyrnæringer på land. Vi trenger mer av slik drift, og myndighetene må prioritere disse for produksjonsvekst, fortsetter Westgård.

Veterinærforeningen understreker at bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen er uløselig knyttet til fiskevelferd. Mangelen på ressurser, incentiver og konsekvenser kan ikke lenger ignoreres. Veterinærforeningen oppfordrer myndighetene til å lytte til denne bekymringen og ta umiddelbare skritt for å sette en stopper for slike dyretragedier.