Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom staten og Akademikerne stat. Oppgjøret blir nå gjenstand for mekling hos Riksmekleren.

Staten er viktig både for trygghet og velferd, og trenger gode kompetansemiljøer for å jobbe godt og effektivt. Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør for å styrke hovedtariffavtalen slik at staten kan konkurrere med andre sektorer om kunnskapsarbeidere og spisskompetanse. Vi ønsket blant annet mer fleksibilitet for virksomhetene i lønnsdannelsen. Dessverre kommer vi ikke i mål uten hjelp fra Riksmekleren, sier hun.

Det økonomiske tilbudet, og ikke minst innretningen på dette, var ikke mulig å akseptere, sier hun videre.

– Samtidig vil jeg påpeke at det har vært gode prosesser gjennom forhandlingene til tross for at avstanden har vært stor.

Årets lønnsoppgjør er et hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele innholdet i hovedtariffavtalen, som regulerer blant annet lønns- og arbeidsvilkår i staten, er gjenstand for forhandlinger. I tillegg skal partene bli enige om en økonomisk ramme for oppgjøret. 

Mekling var ikke til å unngå når økonomien ikke kunne strekkes nok. Veterinærforeningen har også andre tekstlige krav som våre medlemmer har meldt inn. Vi er fornøyd med at disse tas med videre inn i meklingen, sier tillitsvalgt Gudrun Seeberg Boge, som representerer Veterinærforeningen i Akademikerne Stat.

Meklingen starter 2. mai og fristen for å komme til enighet er klokken 24 natt til 24. mai.