Det er fantastisk å observere en økende interesse for Veterinærforeningens sertifiseringsordning. På relativt kort tid er det mange klinikker som har tatt i bruk ePraksis-VET i sin klinikkhverdag og melder tilbake at dette er et svært nyttig og brukervennlig verktøy for klinikkdrift. I 2021 var kommunikasjon ett av fokusområdene for ordningen, mens det i 2022 er arbeidsglede. Og hvem synes ikke det er både moro og motiverende å bidra til å gjøre andres hverdag lettere! sier fagveterinær og ansvarlig for sertifiseringsordningen Pia Fagernes.  

Veterinærforeningens sertifiseringsordning er basert på standarden ISO 9001 og gjeldende regelverk for veterinærklinikker, alt samlet i sertifiseringsordningens kvalitetshåndbok. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, og brukes i en rekke bransjer, inkludert private og offentlige helsetjenester i Norge.

Hovedmålene med standarden, og sertifiseringsordningen er å:

  • sikre økt kvalitet og kundetilfredshet
  • sikre effektivitet og fornøyde medarbeidere
  • forebygge gjentakelse av feil, – kontinuerlig forbedring
  • frigjøre mer tid til behandling av dyr
Ledelsesverktøy som gir oversikt

Som del av sertifiseringsordningen får man tilgang til det elektroniske ledelsesverktøyet ePraksis-VET. Her registreres bl.a. klinikkens medarbeidere og prosedyrer med tilhørende aktiviteter, som igjen er knyttes til den enkelte ansatte. Verktøyet gir klinikken rask oversikt over dagens aktiviteter og kommende aktiviteter, med informasjon og påminnelser om hva som skal utføres, og av hvem. ePraksis-Vet gjør det også lett å registrere avvik og følge opp disse på en effektiv måte for å sikre kontinuerlig forbedring og mer tid til behandling av dyrene.

Flere av brukerne er svært positive til ePraksis-VET

Dyrlege og kattProsessen med å komme i gang med å bruke ePraksis-VET gikk veldig fint med regelmessige møter på teams med opplæring og oppfølging med progresjon. Hjelp utenfor møtene var bare en telefonsamtale unna og vi fikk alltid rask hjelp med det vi måtte lure på. Intern- og ekstern revisjonene var meget hyggelige besøk der vi fikk tilbakemelding på at det vi gjorde var riktig i forhold til sertifiseringsordningen. Det ble gitt ut flere gode forslag til forbedringer og ros for det vi gjorde som er bra. Veldig oppbyggende besøk som gir økt fokus og motivasjon for veien videre til kontinuerlig forbedring. Vi er svært godt fornøyd med ePraksis-VET og anbefaler varmt sertifiseringsordningen til alle klinikker, både store og små, sier dyrepleier og ISO-ansvarlig Anne Haastøl ved Vetsentrum AS.