ESVAC-rapporten (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) som ble publisert denne uken viste en nedgang på 12,7% i antibiotikabruken til produksjonsdyr i Europa fra 2021 til 2022. Siden 2011 er forbruket halvert, og 25 land har opplevd en samlet reduksjon på 53% knyttet til dyrepopulasjon. Rapporten viser også en global nedgang, med en samlet reduksjon på 13% i antibiotikabruk til dyr over de siste tre årene. Under en nylig global ministerkonferanse om antibiotikaresistens ble det enighet om å redusere forbruket til produksjonsdyr med 30-50% innen 2030.

I Norge er nyheten spesielt gledelig, da vi rapporterte vårt laveste antibiotikaforbruk til produksjonsdyr på 30 år i 2022. Dette markerer et historisk lavt nivå og understreker Norges langsiktige innsats for å begrense antibiotikabruk til dyr.

Jeg er stolt av veterinærene i Norge og vil takke dem for at de jobber så bevisst med riktig antibitokabruk, sier president Bente Akselsen

Denne uken er det World Antibiotic Awareness Week (18.-24. november), og årets tema er «Stå sammen om forebygging av antimikrobiell resistens». Vi må samarbeide på tvers av sektorer, enten om man jobber med mennesker, dyr eller planter, for å bekjempe antibiotikaresistens slik at vi har nok virksom antibiotika tilgjengelig for å kunne behandle infeksjonssykdommer uansett om det gjelder mennesker eller dyr. Derfor er denne reduksjonen i antibiotikabruk på produksjonsdyr i Europa og resten av verden så positiv.

Lenke til ESVAC-rapporten