Veterinærforeningen har i flere høringer og kommentarer påpekt at det ikke foreligger vitenskapelig dokumentasjon på at homøopati har helbredende effekt på noen lidelser verken hos dyr eller mennesker utover eventuelle placeboeffekter.

Disse preparatene bør behandles på en måte som ikke bidrar til at de forveksles med legemidler eller på annen måte gis inntrykk av å ha effekt mot sykdom hos mennesker eller dyr. De etablerte human- og veterinærmedisinske miljøene tar avstand fra homeopati, og det er flott at Apotekforeningen er så tydelig i sitt budskap.

Veterinærforeningen er enige med Apotekforeningen og Legeforeningen i denne saken. Vi må slutte å late som om homeopati er en medisinsk retning og ta avstand fra å gjøre placeboeffekt til en slags behandlingsform, sier Bjørnar Jakobsen, president i Veterinærforeningen.