Kun 2,5 % økning i bevilgninger til veterinærdekning i hele landet, er langt fra nok til å dekke det skrikende behovet for veterinærhjelp.

Flere kommuner opplever utfordringer med å rekruttere og beholde veterinærer, både på dagtid og utenfor ordinær arbeidstid. Spesielt kritisk er akutt veterinærvakt, og Landbruks- og matdepartementet er godt informert om veterinærmangelen.

Veterinærkrisen foregår her og nå! Vi kan ikke sitte og se på at dyreeiere ikke får den hjelpen de trenger. Hvor mange dyr må dø før politikerne våkner, spør president Bjørnar W. Jakobsen i Veterinærforeningen.

Alle dyr skal ha god dyrevelferd og dette blir stadig viktigere for samfunnet vårt både nasjonalt og internasjonalt. Mattilsynets ansatte håndterer mange kompliserte, belastende og omfattende dyrevelferdsaker i tillegg til sitt ordinære risikobaserte tilsyn. I motsetning til mange andre som har fått direkte kutt, har både Mattilsynet og Veterinærinstituttet fått en liten økning i bevilgningene. En økning på 2,4 % i bevilgninger til Mattilsynet og 2,0 % til Veterinærinstituttet, er likevel egentlig en reduksjon med dagens prisvekst. Samtidig, sett i lys av et stramt statsbudsjett, tar vi dette som et signal på at regjeringen virkelig ser behovet for en fungerende forvaltning, god dyrevelferd og trygg mat. 

- Med senterpartiet i førersetet både i Landbruks- og matdepartementet, samt i finansdepartementet, hadde vi likevel forventet at dyrevelferd ble prioritert høyere i statsbudsjettet for 2023, sier president Bjørnar W. Jakobsen.

- Når den økonomiske unntakstilstanden er over forventer vi at regjeringen gjenopptar arbeidet med tiltakene fra Hurdalsplattformen der den både lover å “Styrkje veterinærtenesta i heile landet” og å “Styrkje Mattilsynet”, fortsetter Jakobsen