Sunniva Johanne Bjormo, er 22 år og studerer på 4. året ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Hun kommer fra Hattfjelldal i Nordland og med både mor og bestefar som veterinær og far som er gårdbruker var hun aldri i tvil om hva hun ville studere.

Jeg synes veterinærmedisin er et veldig spennende fagfelt, og jeg setter stor pris på å kunne jobbe praktisk sammen med både folk og dyr. Jeg håper jeg får jobbe i kombinert praksis som nyutdannet. Planen er å få bred erfaring, og etter hvert finne ut mer av hva jeg vil gjøre videre.

Målet med stipendet er å motivere til å fortsette på studiet og få god akademiske erfaringen gjennom studiet. Hun var blant 117 søkere.

– At FVE og MSD ønsker å investere i oss veterinærstudenter betyr utrolig mye, og jeg er veldig takknemlig for anerkjennelsen og stipendet i seg selv! Stipendet vil gi muligheten til å delta på kurs og seminarer. I tillegg håper jeg veldig at koronasituasjonen bedres, da jeg også har et stort ønske om å reise for å jobbe frivillig sammen med veterinærer i områder hvor fokuset i samfunnet på dyrehelse og -velferd ikke er like stort som her.

Sunniva er også en aktiv tillitsvalgt i Veterinærforeningen. Hun er både med i hovedstyret til DNV-S og sitter i styret for DNV-S klubb Oslo.

Vi er stolte av våre studenter og svært glade for at Sunniva ble tildelt dette stipendet fra MSD og FVE. Studentene er vår fremtid og dette viser hvor viktig internasjonal samhandling er, sier Torill Moseng, president i Veterinærforeningen og visepresident i FVE.

Lenke til pressemeldingen om MSD/FVE-stipendet 2020.