Obligatorisk ID-merking er et viktig og riktig tiltak for bedre velferd for katter og det er underlig at Mattilsynet uten reell dokumentasjon fremdeles konkluderer med manglende nytteverdi, sier Bente Akselsen, president i Veterinærforeningen.

Mange villkatter lider i Norge, og dessuten utgjør forvillede huskatter en stor andel av disse. Gjennom merking vil de kunne forenes med eierne hvis de bringes inn, ved innfangingsaksjoner, eller om de kommer skadet og eierløs til veterinær. Et krav om obligatorisk merking vil føre til at flere katteeiere vil få økt bevissthet om det ansvaret vi påtar oss som dyreeiere. Id-merking vil også øke terskelen for å foreta impulskjøp av dyr.