Veterinærforeningen har over lang tid sagt at Mattilsynet trenger ekstra ressurser og det var positivt at Landbruks- og matminister, Sandra Borch, foreslo å øke Mattilsynets budsjett med 20 millioner. Å øke budsjettet til totalt 50 millioner ekstra for 2022 er en meget god start på en plan for opptrapping av dyrevelferdsarbeidet de neste årene.