Budsjettforhandlingene med regjeringen starter i dag, mandag 7. november.

Veterinærforeningen har over lengre tid sagt at stimuleringstilskuddet må økes vesentlig som en del av løsningen på veterinærkrisen i Norge. I vårt innspill til høringen av Statsbudsjettet for 2023 ba vi derfor om en økning på 30 millioner i stimuleringstilskuddene og ytterligere 10 millioner til veterinærvakt.

At SV nå fremmer dette i sitt alternative budsjett viser at de ønsker å bedre veterinærtilbudet i næringsfattige områder, slik at dyr slipper å lide eller dø. Dette kan bidra til at noen flere kommuner kan holde på sine veterinærer mens de venter på tiltak som resultat av den pågående gjennomgangen av veterinærordningene, sier Jakobsen.

Med å øke budsjettet til Mattilsynet viser SV at de anerkjenner det viktige arbeidet Mattilsynet gjør for å bidra til god dyrevelferd i Norge, avslutter han.

Lenke til SVs alternative statsbudsjett