Vi er glade for at flere og flere av våre medlemmer i viktige virksomheter med gode veterinære arbeidsplasser innfører tariffavtalen.

Avtalen er en garanti for våre medlemmers medbestemmelse og rettigheter på arbeidsplassen. Med avtalen kan våre medlemmer hos Norsvin og Animalia selv avtale lokale rettigheter og forhandle sin egen lønn i tråd med lokale ønsker. Dette sikrer et mer rettferdig og forutsigbart arbeidsliv, sier generalsekretær Christian Tengs i Veterinærforeningen.

Inge Midtveit er veterinær og leder i bedriftsgruppen i Animalia:

Det er viktig for oss at vi nå sammen jobber for felles rettigheter, god dyrevelferd og den veterinære profesjonen på alle arbeidsplasser. Denne avtalen bidrar godt til dette, og har vært etterlengtet. At vi som profesjon i større grad kan dra nytte av alle veterinærers kompetanse gjennom vår forening er helt nødvendig for å finne de beste løsninger for fremtiden. Jeg oppfordrer alle medlemmer som har mulighet, til å skaffe seg egen tariffavtale! sier Inge Midtveit.

En tariffavtale sier gjerne noe om medlemmenes medbestemmelse på arbeidsplassen, arbeidstid, lønn, overtidsarbeid, vaktgodtgjørelse, ferie, pensjon, etterutdanning med mer. Avtalen sikrer forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker ved at det er definert klare regler for arbeidsforholdene.