Kurs for sentrale tillitsvalgte i DublinJohanne Refseth holder foredrag

I mars fikk vi høre Johanne Refseths foredrag «Naturen som lykkepille», som besto av både teori og en workshop. Andre temaer i kurset var skift- turnus og arbeidstidsordninger, inkluderende arbeidsliv og samarbeid og forhandlingsprosesser. Etter lange kursdager var det også litt tid til en omvising på Trinity College.

Johanne Refseth en av foredragsholderne på kurset i Dublin. Foto: Anette Bjerke.

Kurs for tillitsvalgte i private kjeder

I løpet av våren fikk vi anledning til å treffe tillitsvalgte i flere av de store smådyrkjedene. Temaene som ble diskutert var spilt inn fra de tillitsvalgte selv, og inkluderte blant annet tillitsvalgtes rettigheter, særavtaler, vaktordninger, hvordan skape trygge arbeidsplasser, Særavtaler og hovedavtaler. Kursene ble avholdt i Oslo og på Gardermoen, og hadde godt oppmøte!

Felles grunnkurs i KøbenhavnOmvisning på Glyptoteket i København

Hvert år avholdes et felles grunnkurs med blant annet Naturviterne, Den norske legeforening, Afag, Tannlegeforeningen, Farmaceutene og Samfunnsøkonomene. I år var det Veternærforeningens tur til å stå for selve arrangementet, som tradisjonen tro ble avholdt i København.  Kurset ble innledet av Kari Tønnesen Nordli, leder for Akademikerne stat. I løpet av krusdagene fikk vi blant annet høre om styringsretten, tillitsvalgtrollen, konflikthåndtering, Arbeidstid og Hovedavtalen. Som atspredelse etterpå fikk vi en omvisning på Glyptoteket.

 

Veterinærdagene i Trondheim

Tradisjonen tro ble det avholdt et tillitsvalgtkurs i forbindelse med Veterinærdagene. Vi snakket om individuelle krav i privat og offentlig sektor, årets lønnsoppgjør, og fikk også høre DNV-S fortelle om det å være veterinærstudent og forventninger til arbeidslivet. På programmet stod også et foredrag ved Roeland Wessels, der vi fikk høre om Balanse, fokus og frihet i jobb og privatliv. Kurset ble avsluttet med en paneldiskusjon om Dyrlegen Halvor Paus, og et spennende foredrag fra Jo Amundstad om å være væterinær og gründer.

I tillegg til disse kursene har vi også kunnet tilby en tariffkonferanse for statlig og sentrale tillitsvalgte, kurs for tillitsvalgte i ansatt i akvanæringen, og et evalueringskurs der de tillitsvalgte også fikk bli bedre kjent med veterinærstudentene i Budapest. Det har også blitt avholdt en rekke mindre og smalere kurs der det har vært ønske om det.

Vi håper å se så mange som mulig på tillitsvalgtkurs i 2024, og husk – det er mulig å legge inn ønsker for hva vi skal avholde kurs i.
Send forslag til Anette Bjerke.