Tiden som President for Den norske veterinærforening de siste 6,5 årene har vært veldig givende, spennende og til tider også utfordrende. Jeg er svært takknemlig for å ha fått lov til å jobbe for alle flotte, engasjerte veterinærkolleger uavhengig av sektor og region, og alt som innebærer veterinærenes arbeidsforhold og samfunnsoppdrag.
I tillegg har det vært veldig inspirerende å jobbe fagpolitisk for veterinærenes samfunnsoppdrag sammen med, styret, sekretariatet, tillitsvalgte og hvert enkelt medlem, sier Torill Moseng.

Torill Moseng tiltrådte som sin første periode som president i Veterinærforeningen i november 2014.
Perioden vi er inne i nå, er hennes siste periode.

Da muligheten kom til å jobbe med nasjonal, risikobasert beredskap som bidrar aktivt til forebyggende helsearbeid for dyr, fisk og mennesker, ble svært engasjer. Å jobbe med kunnskapsbasert forvaltning og veterinærinstituttets samfunnsoppdrag er noe jeg brenner for. Derfor er jeg veldig takknemlig for at styret i Veterinærinstituttet gir meg denne muligheten. Jeg gleder meg til møte, jobbe og lære av alle de kunnskapsrike folkene på Veterinærinstituttet, sier Moseng

Visepresident Bjørnar W. Jakobsen vil overta rollen som president frem til nytt representantskap.

Veterinærforeningen takker Torill Moseng for den omfattende innsatsen hun har lagt ned som president i Veterinærforeningen og ønsker henne lykke til i en ny og viktig rolle for god dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet og folkehelse.

Lenke til pressemeldingen på Veterinærinstituttets nettsider