I møtet delte de ulike organisasjoner sine rutiner og sine system for å indentifisere risikodyrehold i forkant av uønskede hendelser. Behovet for å dele og forenkle kommunikasjon på tvers av organisasjonene ble også vektlagt. Gode rutiner og bedre kjennskap til hverandre kan bidra til at faresignaler på dårlig dyrevelferd oppdages, og at dyretragedier kan forhindres.

Veterinærforeningen er glad for at Bondelaget inviterer til denne type tverrfaglige møter. Skal vi få ned antall dyretragedier er deling av data, gode nettverk og åpne dialoger helt nødvendig, samtidig som Mattilsynet må få tilstrekkelige ressurser til å drive god forvaltning, sier fagsjef Camilla Larsen som representerte Veterinærforeningen i møtet.