Det skal alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale uansett om det er fast eller midlertidig stilling og uavhengig av hvor lenge arbeidsforholdet skal vare (lenke til arbeidsmiljøloven). Avtalen skal beskrive arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter. Arbeidstilsynet har laget en standardavtalemal som dekker kravene i regelverket. Lenke til standardavtalemal 

Som medlem i Veterinærforeningen kan vi hjelpe deg med å gå igjennom kontrakten og se om det er ting du eventuelt bør forhandle frem før du underskriver den.

Snakk med oss før du skriver under. Det er greit å be om betenkningstid, opptil en uke er vanlig. Det kan være flere ting som du ikke kan forutse konsekvensen av, men som vi kan hjelpe deg med, sier Mette Rød Fredriksen, juridisk rådgiver i Veterinærforeningen.

Ta kontakt med Mette Rød Fredriksen for å få sjekket din kontrakt før du underskriver. Send over kontrakten til henne via lenke til e-post og ring henne via lenke til telefonnummer: 91193050.

Lenke til aktuelle stillingsannonser