Kjæledyr som kommer til Norge fra Ukraina må nå følge de vanlige dyrehelsekravene til ID-merking, rabiesvaksinasjon, blodprøve, bendelormbehandling og helseattest.

Bakgrunnen for at unntaksordningen for ukrainske kjæledyr nå oppheves er anbefalinger fra EU-kommisjonen om felles håndtering av reglene fra 1. juli i Europa. Ukrainske veterinærmyndigheter har informert om at de er operative og kan utstede offisielle helsesertifikat. Det er derfor mulig for ukrainske kjæledyreiere å oppfylle de vanlige dyrehelsekravene inn til EU og Norge fra Ukraina.

Mattilsynet vil lage informasjon om hvilke dyrehelsekrav som gjelder. De vil bli oversatt til ukrainsk og russisk og oversettelsene vil bli publisert på Mattilsynets hjemmesider 1 juli.

Lenke til Mattilsynets nettsider om endringene fra 1. juli.

Lenke til informasjon til privatpraktiserende veterinærer om kjæledyr som kommer med flyktninger fra Ukraina.