Det er innført soner med tiltak for å hindre smitte. Informasjon om disse sonene finner du på Mattilsynets nettsider.

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om smitte.
Kontakt det lokale Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Symptomer på fugleinfluensa hos fugler kan være:

  • økt dødelighet
  • nedsatt fôr- og vanninntak
  • nedsatt eggproduksjon
  • kliniske tegn på sykdom

Du finner mer informasjon om hva du som privatpraktiserende veterinær skal gjøre ved mistanke om fugleinfluensa på Mattilsynets nettsider.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å holde seg orientert om situasjonen og bidra til å spre informasjon, særlig til aktuelle hobbyfjørfeholdere.