I mars 2021 var hun invitert til den svenske Riksdagens digitale seminar om hundesmugling der hun snakket om arbeidet FVE gjør og hva som gjøres i Norge. Hundesmugling er et stort problem i hele Europa og har dessverre blitt et enda større problem under pandemien fordi etterspørselen etter hund har økt betraktelig.

Hun er svært bekymret for denne utviklingen fordi dyr som man ikke vet helsestatus på tas over grensen, og i mange tilfeller har de også falsk dokumentasjon. Det er et stort dyrevelferdsproblem og i tillegg en trussel mot både folkehelsen og dyrehelsen.

1. april, på skjærtorsdag, skal Moseng være moderator for en nettdebatt i regi av FVE, FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations) og ATA (Animal Transportation Association) om flytransport av hunder av raser med pusteproblemer (BOAS). Lenke til FVE, lenke til FECAVA og lenke til ATA

Gjennom hennes verv i styret i FVE får norske veterinærer være med på å påvirke den europeiske politikken når det gjelder dyrehelse, dyrevelferd og én helse.