DyreID er glad for å kunne bidra med sikker registering av kjæledyr som ankommer landet som følge av flyktningestrømmen fra Ukraina, sier daglig leder i DyreID Gudbrand Lie Vatn.

Mattilsynet kontaktet DyreID (torsdag 3. mars) i forbindelse med strøm av flyktninger med kjæledyr fra Ukraina. Mattilsynet trengte et system for sikker registrering av kjæledyr som ankommer Norge med deres eiere fra Ukraina.

DyreID utviklet raskt systemet SECUR (System for Emergency Crisis for Ukrainian Refugees) for Mattilsynet. Systemet gir en enkel, sikker og rask metode for registrering av kjæledyr som ankommer Norge. Registreringen utføres av Mattilsynets personell. SECUR-systemet var operativt allerede påfølgende dag.

DyreId utviklet SECUR-systemet

Mattilsynet er svært takknemlig for at systemet ble utviklet så raskt. Det er avgjørende for å sikre en god kontroll over kjæledyr fra Ukraina, i en helt ekstraordinær situasjon. Mattilsynet skal registrere dyrene, men systemet er ikke bare nyttig for oss. Dyrene er også søkbare for veterinærer og andre etater, sier fagdirektør Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet. Han sier videre at alle kjæledyr som kommer fra Ukraina skal være ID-merket.

SECUR vil gi mulighet for å identifisere eventuelle dyr som kommer på avveie i Norge etter ankomst, dersom disse blir funnet og søkt opp i DyreIDs register. Den som søker opp dyret vil få beskjed om å kontakte Mattilsynet for å bekrefte status på dyret. Flyktninger fra Ukraina med kjæledyr vil ikke bli belastet økonomisk for karantene, ID-merking, rabiesvaksinasjon, blodprøver og bendelormbehandling. Utgiftene dekkes av Staten.

DyreID har utviklet systemet vederlagsfritt, og stiller nødvendige tekniske ressurser tilgjengelig for Mattilsynet for opprettholdelsen og driften av SECUR-systemet.

Dyr som forlater Norge skal slettes fra SECUR-databasen på bestilling fra Mattilsynet.

Dyr som ender opp med å forbli i Norge skal fjernes fra SECUR og overføres til den ordinære DyreID-databasen.

Mattilsynets avdelingskontorer samarbeider med privatpraktiserende veterinærer for ulike oppdrag i forbindelse med ukrainske kjæledyr (id-merking, rabiesvaksinering, blodprøver og ormekur). Mattilsynet tar kun ansvar for de behandlingene som kreves for at dyret skal godkjennes for innførsel, herunder ID-merking. All veterinærbehandling utover det er dyreeiers ansvar (eventuelt med støtte fra ulike støtteordninger).  

DyreID er glade for å kunne bidra til sikker registrering av kjæledyr i form av vårt SECUR-system som igjen hjelper Mattilsynet til god kontroll over forflytning av kjæledyr og mulige sykdommer disse kan ha.