Veterinærforeningens medlem Ole Alvseike er blant de syv ekspertene som er med i arbeidsgruppen, og alle er utnevnt for tre år.

Mandatet for gruppen er å framskaffe FVEs styre balanserte standpunkter og anbefalinger som kan danne grunnlag for FVEs policy på mattrygghet og bærekraftig husdyrproduksjon og systemer.

Det forventes at vi skal kunne håndtere saker som oppstår, men jeg håper også at vi kan arbeide strategisk med å sette agenda og bidra til debatt blant veterinærene og i samfunnet. Verden står overfor enorme utfordringer, og jeg er sikker på at veterinær kompetanse er en viktig del av løsningene. Hvis vi skal være med i framtida må vi identifisere nye utfordringer, samtidig håndtere gamle mest mulig effektivt og lære oss og ta i bruk ny teknologi, sier Ole Alvseike.

Ole AlvseikeOle Alvseike som til daglig er fagdirektør i Animalia for FoU og innovasjon - Mattrygghet, fortsetter:

– Norsk husdyrbruk har mye å være stolt over. Det tror jeg er et resultat av mange tiår med både meningsbrytning og samarbeid mellom næring, forvaltning og akademia. Jeg håper jeg kan grave fram noen diplomatiske evner og lirke inn noen gode erfaringer i våre europeiske kollegaers tankesett. FVE er en glimrende arena for å bli kjent med og lære av andres måter å tenke på og håndtere utfordringer. Jeg er veldig takknemlig for å ha fått denne sjansen.