Onsdag 23. mars starter tillitsvalgtkurs for ansatte i offentlig og privat sektor, og vi planlegger et sosialt treff onsdag kveld for de som ankommer kvelden før det faglige programmet starter.

DNV-P holder eget program for sine medlemmer torsdag formiddag i samarbeid med tillitsvalgtkurset.

Torsdag kveld vil det arrangeres felles festmiddag for alle deltakere.

Tema for de fem parallelle fagseksjonene er:

AVF - Akvaveterinærene har fire hovedtema i årets kurs: Oppdrett av nye arter, Aktuelt fra felt i sjøvannsfasen – Furunkulose og ferskvannsavlusning, ny teknologi i oppdrett på land og i sjø og aktuelt fra felt – landbasert oppdrett og settefiskproduksjon

FVS - Fremtidens matproduksjon fra fjord og jord til bord,
hvilke nye utfordringer får vi veterinærer med krav til sirkulærøkonomi, bærekraft, og klimaendringer.

HVF – Reproduksjon og føllsykdommer

PVF - Hvilke oppgaver får stordyrveterinærene i fremtiden?
Alternative oppstallingsformer for svin

SVF – Reproduksjon og fødsel hos hund og katt

I begynnelsen av januar vil vi åpne for påmelding og da vil det foreligge detaljerte fagprogrammer på vetdagene.no.

Vi er optimister og har tro på at smittesituasjonen i slutten av mars vil tillate et arrangement med fysisk tilstedeværelse uten begrensninger, men vi legger også opp til digital deltakelse.

Hold av datoene!