Etter flere møter med politikere og forvaltning før sommeren er vi er svært glade for at en samlet gruppe av statsforvaltere nå har tatt til orde for at det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang av de kommunale veterinærordningene. Lenke til brevet fra statsforvalterne til Landbruks og matdepartementet.

Veterinærforeningen har mye innsikt og kunnskap om problemene, og vi har de siste to årene gjort et stort kartleggingsarbeid for å skaffe oversikt over vaktdeltakelse i kommunene over hele landet.

Veterinærforeningens lobbyvirksomhet

Vi arbeider direkte mot politikerne i de fleste partiene på Stortinget der vi gjennom flere år blant annet har spilt inn problemene med veterinærdekning og -vakt og mulige forslag til forbedringer av systemet.

Gjennom Akademikerne arbeider vi for å belyse situasjonen og sørge for bedre arbeidsforhold for næringsdrivende.

I møter med Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget viser vi viktigheten av å øke skyssrefusjonen, noe som har ført til en betydelig økning av denne de siste årene.

Vi reiser også ut til medlemmene i kommuner som trenger bistand, og bidrar med hjelp til å finne gode løsninger. Dette medfører ofte at kommunene setter av ytterligere midler til veterinærdekning. Vi oppfordrer alltid våre medlemmer til å kontakte oss direkte dersom det oppstår utfordringer i de enkelte vaktdistrikter, eller om å komme med innspill til løsninger.

Kommuner som legger ut stillingsannonser hos oss, har vi gjerne vært i kontakt med. Vi har vært, og er f. eks i kontakt med Grane, Hattfjelldal, Steigen og Gausdal Se lenke til nyhetssak på NRK Nordland fra Grane her, der fagsjef Ellef Blakstad uttaler seg.

For å sikre og bedre tilgangen på produksjonsdyrveterinærer har Veterinærforeningen og Veterinærforeningens studentforening, fått gjennomslag for at også veterinærstudenter i utlandet skal få praktisere på midlertidig lisens.

Lobbyvirksomheten gir resultater

I juni utfordret Arne Nævra (SV) landbruks- og matminister Olaug Bollestad i et skriftlig spørsmål på Stortinget om veterinærtilgang i distriktene. Olaug Bollestad kommer i sitt svar med en rekke forslag til løsning, der vi kan konstatere at Bollestad er enig med oss i mye av det hun foreslår. Lenke til svar på skriftlig spørsmål om mangel på veterinærer i distriktene - regjeringen.no.

Veterinærforeningen har høyeste prioritet på å arbeide for å bedre vilkårene for veterinærer i praksis og på vakt. Dette gjør vi i utallige møter med forvaltning, politikere og presse. Vi har omtalt dagens situasjon som en varslet krise og vi ønsker å bidra til å finne gode og varige løsninger.