God dyrehelse gir god dyrevelferd og vi må forebygge i stedet for å behandle, det har koronapandemien vist oss. Veterinærene spiller en stor rolle når det gjelder å oppdage og begrense smittsomme sykdommer, ikke bare de som smitter mellom dyr, men også mellom dyr og mennesker. Veterinærene jobber for dyrevelferd, dyrehelse, folkehelse og trygg mat.

Friske dyr gir ikke bare bedre dyrevelferd, men også bedre utnyttelse av ressurser. Veterinærforeningen mener at all animalsk matproduksjon skal være bærekraftig og veterinær beredskap i hele landet, hele døgnet, må prioriteres. Veterinærforeningen mener at animalsk matproduksjon basert på norske beiteressurser og friske dyr både på land og i fjorden, gir en bærekraftig produksjon.

Veterinærforeningen stiller seg bak WVA’s standpunkt (WVA Position on the Global Climate Change Emergency) der veterinærens rolle og bidrag når det gjelder forebygging av klimaendringer og bærekraft, er beskrevet.

Lenke til hele dokumentet