Hovedbudskapet i våre innspill er

  • Veterinærer og veterinært utstyr bør bli en del av nasjonal helseberedskap.
  • Alle veterinærer bør defineres som samfunnskritisk personell.
  • Dyrevelferd er en kritisk samfunnsfunksjon og bør innlemmes i samfunnets beredskapsplaner.
  • Et tettere samarbeid mellom forvaltningsinstitusjonene og forvaltningsstøtteinstitusjonene innen human og veterinærsektor kan være et avgjørende verktøy for å fremme én helse-tankegangen.
  • Veterinærstanden representerer en stor gruppe med bred tverrfaglig kompetanse innen beredskap, og er trent i å håndtere og begrense sykdomsutbrudd

Lenke til Veterinærforeningens innspill til koronautvalgets arbeid.

Lenke til Veterinærforeningens innspill til helseberedskapsmeldingen.