Veterinærforeningen vil gjøre oppmerksom på at veterinærer som yrkesgruppe har farmakologisk kompetanse og praktisk trening til å kunne utføre vaksinasjon av mennesker på en trygg og god måte. Både veterinærer og dyrepleiere er autorisert dyrehelsepersonell med de rettigheter og plikter som følger med.  I forbindelse med pandemien er det åpnet for at mennesker kan vaksineres av andre enn helsepersonell.

Veterinærer er spredt ut over hele landet og vi vet at våre medlemmer gjerne stiller opp når liv og helse står på spill. I forsvaret, i Mattilsynet, i Folkehelseinstituttet, i Veterinærinstituttet og ute i praksis har veterinærer øvd på håndtering av smittsomme sykdommer hos dyr og sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker. Bakterier, virus og smittevern er en del av vår hverdag og veterinærer som yrkesgruppe bør være en naturlig del av landets totalforsvar. Vi tenker at det er et arbeidsuhell at ingen i Norge har tenkt på, eller nevnt veterinærenes mulige rolle i en human krisesituasjon. Tyskland har for eksempel nettopp vedtatt at veterinærer på lik linje med tannleger og apotekere skal kunne vaksinere mot korona. Våre tyske kolleger har sagt at mer enn halvparten av veterinærene trolig er klare til å bidra med vaksinering fra nyttår.

Norge og verden står fortsatt i en krise. Snart to år etter at smitten traff oss som en orkan har vi på nytt blitt rammet av en oppblomstring av smitte etter nok en mutasjon i viruset. Selv med to vaksinedoser hos de fleste voksne innbyggere trengs det et nytt krafttak for å vaksinere flere og fortere. Hvorfor har ikke myndighetene brukt kompetansen til veterinærene som del av kriseberedskapen, spør konstituert president Bjørnar W. Jakobsen i Veterinærforeningen

Veterinærforeningen ønsker å bidra i krisen samfunnet nå opplever og oppfordrer myndighetene til å ta kontakt for å finne ut hvordan vi kan bidra. Vaksinering er rutineoppdrag for veterinærer i praksis, og kunnskapen kan også brukes i kampen mot Covid-19.