Tilbake på 1990-tallet ble det åpnet opp for at dyreeiere i enkelte tilfeller skulle få inseminere egne kyr hvis de hadde så mange dyr at de kunne få nødvendig rutine i egen besetning.

Veterinærforeningen registrerer at det er tatt initiativ til å se på denne praksisen i lys av at stadig færre enheter og stadig lengre avstand mellom gårdsbruk med storfeproduksjon gir utfordringer i noen områder.

Når ei ku skal insemineres føres et tynt stålrør inn i livmoren og oksesæden sprøytes inn mens den som gjør jobben holder fast livmoren via en arm i kuas endetarm. Det er både dyrevelferdsmessige og smittevernmessige forhold som tilsier at det bør finnes systemer som sikrer at denne jobben gjøres på en profesjonell og skånsom måte.

Dagens krav til dyrevelferd er vesentlig endret siden forskrift om inseminering av husdyr utført av andre enn veterinær ble til, og forskriften har mangler når det gjelder kvalitetssikring, rapportering og fungerende tilsyn med virksomheten. Vi advarer derfor mot å utvide ordningen ytterligere sier Bente Akselsen, president i Veterinærforeningen

Veterinærforeningen har sendt brev om saken til Mattilsynet.

Lenke til brev om eierinseminører oversendt til Mattilsynet. (PDF, 135KB)