Avgjørelsen falt på Handelsbanken som følge av at banken sikrer et fremtidsrettet og konkurransedyktig tilbud knyttet til pris og kundeservice. Sammen med de andre foreningene i Akademikerne Pluss, utgjør Veterinærforeningens medlemmer markedets mest attraktive kundegruppe.

Svært fornøyde kunder

Fra før har banken svært fornøyde kunder. Fra årsskiftet blir det enda bedre, med kraftig forbedrede digitale løsninger hvor det meste er automatisert. I tillegg får medlemmer tilgang til navngitt personlig rådgiver. I sum blir dette en helt ny bankopplevelse.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2024 og de konkrete rentesatsene og mer informasjon blir tilgjengelig nærmere denne datoen. 
Lenke til Akademiker Pluss sin landingsside hos Handelsbanken.

Hva skjer nå?

Medlemmer som er i Handelsbanken i dag, behøver ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, men vil få muligheten til å skru på medlemsfordeler når avtalen er aktiv. Medlemmer med et aktivt kundeforhold i Danske Bank trenger heller ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, da avtalen med Danske Bank løper frem til avtalen med Handelsbanken trer i kraft. Mer informasjon om bankbyttet og hvordan du som medlem kan benytte det nye tilbudet kommer når ikrafttredelsen av avtalen nærmer seg. 

I tillegg til Veterinærforeningen forhandler Akademikerne Pluss medlemsfordeler for Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Arkitektenes Fagforbund (AFAG) og Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund (KOL).

Lenke til mer informasjon om bankbyttet hos Akdemikerne Pluss.