I Hurdalsplattformen står det at veterinærtjenesten skal styrkes og derfor har regjeringen nå besluttet at en arbeidsgruppe skal foreta en grundig gjennomgang av tilgangen på veterinærtjenester i Norge. Arbeidsgruppen starter sitt arbeid i uke 34 og skal ferdigstille en rapport innen 6 måneder.

Tilstrekkelig tilgang på veterinærer er avgjørende for å ivareta dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet, og for å kunne ha et aktivt landbruk i hele Norge. Tilgangen på slike tjenester i landbruket er under press flere steder Norge, i stadig nye kommuner.

Kommunene skal etter dyrehelsepersonelloven sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Kommunene har også et lovfestet ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt til alle dyreslag utenom ordinær arbeidstid.

Ellef BlakstadVeterinærforeningen er glad for at regjeringen tar utfordringene på alvor og ser behovet for en bred og helhetlig gjennomgang av tilgangen på veterinærtjenester i hele landet. Jeg ser frem til å bidra til dette arbeidet som representant for medlemmene våre, sier fagsjef Ellef Blakstad i Veterinærforeningen.