Veterinærforeningen er representert ved president Bente Akselsen, generalsekretær Margrethe Brantsæter, fagsjef Camilla Larsen og kommunikasjonssjef Frauke Becher.

Bente Akselsen vil delta i tre paneldebatter:

Veterinærforeningen har også avtalt møter med en rekke politikere gjennom uka der temaer som blant annet veterinærdekning og veterinærens rolle i beredskapsarbeid vil bli tatt opp.

Følg med på oppdateringer i sosiale medier i neste uke!