Jeg er stolt av den den krevende og viktige jobben veterinærene i Mattilsynet har gjort i forbindelse med denne omfattende tilsynskampanjen i svinebesetninger, sier president Bente Akselsen i Veterinærforeningen som var til stede under fremlegging av rapporten.

Landbruks- og matminister, Sandra Borch, var også til stede og nevnte blant annet at hun var fornøyd med at det ikke ble funnet regelbrudd ved veterinærers bruk av bedøvelse ved kastrering.

Det er foruroligende at syke og skadde dyr ikke blir fulgt opp, og at disse ikke har fått forsvarlig behandling, sier Bente Akselsen.
Det er bondens ansvar å sørge for at dyrene får hjelp og behandling ved sykdom, og det må være tilgjengelige veterinærer til å bistå. Veterinærforeningen vil samtidig minne om at det er viktig at myndighetene løser veterinærkrisen, slik at bonden kan få tak i veterinær til å behandle syke og skadde dyr, fortsetter Akselsen.

Mattilsynets undersøkelse er svært viktig for å dokumentere tilstanden i norske svinebesetninger og vil være avgjørende i det videre arbeidet med dyrevelferdsprogrammet for svin- et samarbeid mellom Animalia/produsentene og praktiserende veterinærer. Avsløringene til Mattilsynet kan tyde på at det kan være nødvendig flere og hyppigere veterinærbesøk.

Animalias tall viser at norske svinebesetninger i gjennomsnitt har hatt 1,9 veiledningsbesøk av veterinær i perioden 2021-2022.

Praktiserende veterinær skal under et veiledningsbesøk gi råd og sammen med produsenten komme frem til forbedringstiltak slik at dyreholdet følger forskriften om dyrevelferd for svin, herunder oppfølging av syke og skadde dyr. Rapporter fra dyrevelferdsprogrammet viser bedring i flere dyrevelferdsparametre som halebiting og bruk av oppbinding, og Veterinærforeningen anser programmet som viktig for at produsentene skal få god faglig veiledning i dyrevelferd og -helse.

Veiledningsbesøkene er ikke bare bra for dyrene som får bedre helse og velferd, men de er også viktige for produsenten, for varemottaker og til sist er det viktig for forbrukerne å vite at grisen har hatt god helse og velferd, sier Akselsen

Lenke til hele rapporten finner du her