Veterinærforeningen har lenge fremmet at fisken må behandles som individer på lik linje med andre produksjonsdyr. Regelverk for fiskehelse og -velferd er spredt på flere lover og forskrifter. Vi mangler et regelverk som i større grad regulerer håndtering og behandling av oppdrettsfisk der fiskevelferd er ivaretatt på lik linje med økonomi og miljø. Vi ønsker oss vekst gjennom velferd!

Vi håper at Cecilie Myrseth vil håndtere de utfordringene som ligger foran henne og Veterinærforeningen møter henne gjerne for å diskutere hvordan fiskehelse og -velferd kan prioriteres mer i regjeringens mål for havbruksnæringen.