Han vil hjelpe våre medlemmer med deres juridiske spørsmål i samarbeid med juridisk rådgiver Mette Rød Fredriksen og organisasjons- og forhandlingssjef Christian Tengs.

Andreas har mastergrad i rettsvitenskap og kommer fra stilling som saksbehandler i Agria Dyreforsikring der han har hatt mye kontakt med veterinærer i klinisk praksis.

Min hovedprioritet blir å sikre medlemmenes rettigheter og kjempe for deres interesser, hver eneste dag. Jeg håper å kunne bistå medlemmene i både store og små spørsmål.

Vi ønsker Andreas Håland hjertelig velkommen som ny medarbeider i Veterinærforeningens sekretariat.