Det viktigste arbeidet har ligget i å få endret fastsettelsen av godtgjørelsen, og at den skal reguleres i takt med prisutviklingen i samfunnet. Etter flere henvendelser fra Veterinærforeningen utarbeidet Mattilsynet et utkast til ny forskrift i 2016 der satsene skulle reguleres jevnlig.

Etter to år svarte Landbruks- og matdepartementet (LMD) at nødhjelpssatsene ikke ville endres på det nåværende tidspunkt og at reviderte forskrift ikke ville bli vedtatt.

Da Veterinærforeningen i 2018 reagerte på at Mattilsynet halverte timesatsene på avliving av ville fugler og dyr, besluttet Mattilsynet å endre praksis. Fra 31.12.2019 ville det ikke lenger bli foretatt noen avkorting av beløpet basert på estimert tidsbruk. Dette viser at det nytter å klage på forvaltningspraksis.

Veterinærforeningen vil fortsette å jobbe for endring av forskriften slik at godtgjørelsen for nødhjelp til dyr endres i tråd med generell prisfastsettelse for veterinære tjenester.

Lenke til mer informasjon om Veterinærforeningens arbeid i detalj. (PDF, 180KB)