I 2020 ble det besluttet å øke antall årlige studieplasser ved NMBU Veterinærhøgskolen fra 70 til 90, noe som var i tråd med tidligere vedtak fra Stortinget. Dette ble oppfattet som en permanent bevilgning, og universitetet har rekruttert studenter i samsvar med dette. Imidlertid har NMBU nå fått beskjed om at de 20 ekstra studieplassene vil bli kuttet fra og med 2023.President Bente Akselsen foran Stortinget

Veterinærforeningen antar at dette skyldes en misforståelse og forventer at full finansiering av de 90 studieplassene ved NMBU Veterinærhøgskolen gjenopprettes i statsbudsjettet for 2024, sier president Bente Akselsen.

Dette er viktig at det utdannes nok veterinærer for å sikre god nok tilgang på veterinærer i hele Norge, hele døgnet for å opprettholde god dyrehelse og dyrevelferd, trygg mat og folkehelse.

Les hele det skriftlige høringsinnspillet her (PDF, 122KB)