I slutten av juni sa Veterinærforeningen opp den gjeldende hovedavtalen som dermed utløper 31. desember 2021. I august startet partene forhandlinger om en ny hovedavtale.

Det er bra at vi er i reelle forhandlinger igjen, og vi satser på å komme i havn i løpet av høsten, sier organisasjons- og forhandlingssjef Christian Tengs.