Dyr har langt bedre hørsel enn mennesker, og vil ofte vise tegn på stress, redsel og angst ved eksponering for lyder med høy frekvens.

Det finnes nok studier på at en rekke dyrearter reagerer på høye lyder med uønsket adferd og stressrespons. Det er ikke bare snakk om kjæledyr og hest, men også fugler og andre viltlevende dyr som blir utsatt for en stor stressituasjon. Det kan ende med tragiske utfall, som hester som bryter seg ut og skader seg, og i verste fall dør. Å forby privat oppskyting av fyrverkeri og at fyrverkeri varsles på forhånd, gir dyreeiere forutsigbarhet og mulighet til å forebygge stressreaksjoner som kan gi alvorlige konsekvenser for dyrene. I tillegg vil det bety færre slike stressituasjoner for viltet, sier president Torill Moseng i Veterinærforeningen.

Det er estimert at ca. 45% av hunder viser tegn på frykt når de hører fyrverkerier. Andre studier viser at opptil 40% av hundeeiere rapporterer at deres hund er redd for fyrverkeri.

Stressrelatert atferd hos hund er pesing, skjelving, vokalisering, rastløs vandring, fluktrespons, urinerer eller har avføring inne, matvegring, sikling, og økt hjerte og respirasjonsfrekvens. Dyret har det med andre ord ikke godt og mange dyreeiere oppsøker veterinær i forkant av nyttårsaften for å få hjelp og råd, sier leder Hilde Røssland i Smådyrveterinærers forening.

Tall fra legemiddelselskapet Orion Pharma viser at det hvert år forskrives 8 000 enheter med legemiddelet Sileo i Norge. Dette legemiddelet brukes i hovedsak til lindring av akutt engstelse og redsel hos hund utløst av uvant lyd.

Det finnes nok av eksempler på hester som har blitt alvorlig skadet eller dødd som direkte følge av fyrverkeri, og spesielt ved uvarslede begivenheter hvor hesteeiere ikke får mulighet til å ta forhåndsregler som å holde hesten innendørs og gjøre tiltak for å begrense lyd- og synsinntrykk fra fyrverkeriene. Hester er byttedyr, og vil som regel flykte fra opplevd fare med potensielt dramatiske konsekvenser for både hest og mennesker, sier leder Airina Kallmyr i Hestepraktiserende veterinærers forening.

Ved å la profesjonelle stå for oppskyting av fyrverkeri og at oppskyting blir varslet i forkant, vil man i større grad kunne ta hensyn til sikkerhet og dyrevelferd.

Lenke til hele høringsuttalelsen