Curt Rice har tidligere vist at han har vært handlekraftig, og vi ser at han er en person som vil ha mulighet til å realisere potensialet med samlokaliseringen av Veterinærhøgskolen med resten av NMBU. Veterinærforeningen vil inviterer Rice til en diskusjon om de gode mulighetene og fremtidsutsiktene for veterinærutdanningen når han er på plass, sier Moseng.

Samtidig vil vi også benytte anledningen til å takke Sjur Baardsen for godt samarbeid og innsats i årene som har gått.

Veterinærforeningens hovedtillitsvalgt ved NMBU, Hege Brun Hansen ønsker også ny rektor velkommen og ser frem til et godt samarbeid slik at vi sammen kan løfte universitetet ytterligere.