Veterinærforeningen har, på faglig grunnlag, påpekt at regjeringens handlingsplan om «færrest mulig villsvin på et minst mulig område» mangler handlekraft og konkrete tidsrammer med evaluering av planens effekt. 

Villsvin påvises i stadig nye områder av landet vårt, senest i Øyer i Gudbrandsdalen. Det haster derfor med å utrydde villsvin i Norge. Den raskt økende villsvinbestanden er en trussel mot folkehelse og dyrehelse og innebærer en høy økologisk risiko. Det har i 2020, ved flere anledninger, blitt påvist Salmonella fra villsvin i Østfold. Afrikansk svinepest, som er sykdommen vi frykter mest fra villsvin, har ikke blitt en mindre trussel etter at sykdommen 9. september 2020 for første gang ble diagnostisert i Tyskland.

Veterinærforeningen støtter Norsvins nullvisjon for villsvin i Norge. Det er verken hyggelig eller politisk korrekt å utrydde villsvin fra den norske faunaen, men det er nødvendig når helse og matsikkerhet står på spill. Veterinærforeningen har klare forventninger til at Landbruksministeren og Mattilsynet nå tar lederskap og snarlig setter inn nye konkrete tiltak.

En ny plan må inneholde tydelige tidsrammer og fortløpende evalueringer. Tiltak må iverksettes tidlig for å utrydde villsvin i Norge.