Til nå har vi fremmet våre synspunkter overfor Geno for å få en minnelig løsning, men dette har vist seg svært vanskelig. Geno har i liten grad kommet oss i møte på viktige punkter og vi opplever at det er svært utfordrende at vi ikke får nødvendig innsyn i tallmaterialet som Geno har. Dette er med på å svekke tilliten mellom partene.

Vi vil nå understreke overfor våre medlemmer at vi i økende grad vil stramme til og sette makt bak kravene. Ca. 500 stordyrpraktikere har svart på vår spørreundersøkelse. Av disse oppgir ca. 400 at de kjører inseminering både på hverdag og i helger, og 87% av disse vil at Veterinærforeningen skal forhandle fram en lengre overgangsperiode. 73% mener at den nye måten å beregne honorering på i noen eller vesentlig grad vil påvirke økonomien deres negativt, mens 21% er usikre.

Veterinærforeningen mener at det fortsatt er viktig å søke en forhandlingsløsning med Geno for å bevare muligheten for fremtidige forhandlinger på vegne av våre medlemmer. Så lenge denne muligheten eksisterer er det bedre enn åpen konflikt.

Vi ber fortsatt om forståelse for at Veterinærforeningen ikke kan delta i en diskusjon på Facebook, men at konstruktive innspill sendes oss via e-post.

Vi benytter advokatfirmaet Bull & Co til å øke kapasiteten vår for å avklare juridiske forhold.

Veterinærforeningen oppsummerer sine krav til Geno slik:

  1. Veterinærforeningen krever innsyn i økonomiske tall som Geno besitter fra pilotordningen, og at Veterinærforeningen og Geno evaluerer de økonomiske konsekvensene
  2. Veterinærforeningen krever utsatt ikrafttredelse av ny registreringsordning, inntil konsekvensene er vurdert
  3. Veterinærforeningen vil avklare forhold knyttet til samtykke og deling av data og informasjon, jf. også GDPR
  4. Prinsippet om «merkjøring» må avklares
  5. Vurdering av satsene
  6. Utredning av samfunnsøkonomiske konsekvenser samt effekt på veterinærdekning og veterinærvakt