Alle medlemmer får tilgang til lønnsstatistikken som du finner her: Lenke til lønnsstatistikk her (krever pålogging).

Det er fint å se at det er god vekst i lønningene for våre medlemmer, men dette er også riktig og nødvendig, da for mange har lønn som ligger for lavt ift sammenlignbare veterinære grupper. Dette kombinert med en veterinærkrise og mangel på veterinærer i alle sektorer gjør at vi i fjor også kom bedre ut enn mange andre grupper. Det var særlig hyggelig at mange statsansatte veterinærer fikk et ekstra løft, men det er fortsatt mange som har et etterslep her.

Begynnerlønn

Vi ser at begynnerlønn for nyutdannede i staten nå ligger rundt kr 600 000 eller mer for våre medlemmer.
Begynnerlønn for nyutdannede i smådyrsektor ligger rundt kr 550 000 Begynnerlønn i privat industri og akvasektor ligger stort sett fra kr 650 000.

Lønnsvekst i ulike sektorer

I fjor var lønnsveksten i gjennomsnitt på 6,0% for våre medlemmer i privat industri og akvasektor. I smådyrsektoren var denne også på 6,0%.
Totalt sett var lønnsveksten på 6,0 % for våre medlemmer i privat sektor i fjor.

Veterinærforeningen har forventinger om reallønnsvekst (en lønnsvekst større enn prisstigningen) for våre medlemmer i 2024. I tillegg er det et behov for å ta igjen et etterslep på flere områder hvor lønnen er for lav, noe foreningen sentralt og lokale tillitsvalgte er særdeles opptatt av. Det er viktig at arbeidsgivere er konkurransedyktige, og vi ser nå at det er høy etterspørsel etter medlemmer med god faglig kompetanse, sier organisasjons- og forhandlingssjef Christian Tengs.