Veterinærforeningen er bekymret for mangel på veterinærmedisinsk kompetanse på lokalt og regionalt nivå. Veterinærer spiller en kritisk rolle i å opprettholde dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet og folkehelse, og tilgang til denne kompetansen er avgjørende.

Veterinærforeningen innspill:

  1. Lokale beredskapsråd: Veterinærforeningen støtter Beredskapskommisjonens forslag om å innføre krav om lokale beredskapsråd. Disse rådene bør inkludere veterinærmedisinsk kompetanse for å styrke beredskapen på lokalt og regionalt nivå.
  2. Gjeninnføring av kommuneveterinærstillinger: Veterinærforeningen foreslår gjeninnføring av kommuneveterinærstillinger som kan bidra til å løse den pågående veterinærkrisen i klinisk sektor og samtidig styrke kommunenes beredskap mot alvorlige hendelser. Dette vil også gi Mattilsynet en viktig ressurs i krisetider.
  3. Utvidet bruk av veterinærer i beredskap: Veterinærforeningen støtter kommisjonens anbefaling om å planlegge og øve for bruk av ulike typer personell, inkludert veterinærer, i beredskapssituasjoner. All veterinært personell bør defineres som samfunnskritisk personell under fremtidige hendelser.
  4. Regulatoriske endringer for bruk av veterinærer i krisesituasjoner: For at veterinærer skal ha tillatelse til å delta i kritiske oppgaver som vaksinering under pandemier og andre folkehelsehendelser, må det regulatoriske endringer til.

Veterinærforeningen understreker at veterinærer har kompetanse som går utover utøvende klinisk veterinærvirksomhet, inkludert arbeid med miljørettet helsevern, beredskap, laboratorievirksomhet og mer. Derfor bør deres kompetanse utnyttes fullt ut for å styrke nasjonal beredskap.

Lenke til hele høringsinnspillet