- I Rauma kommune var det en periode ustabil tilgang på veterinærer. Dette er noe som satte dype spor i bøndene, smådyreierne, og ikke minst veterinærene i kommunen. Vi ønsket derfor å lage noe stabilt som kan gi god tilgang på veterinærer i lang tid. Rauma kommune er en liten kommune hvor det ikke er nok næringsgrunnlag til tre veterinærer uten å også livnære seg av smådyrpraksis, sier Linn Marita Tellefsen.

Det var nettopp derfor de mottok prisen. Rauma er en sterk landbrukskommune, og det er viktig for denne næringa å ha en veterinærtjeneste og en vaktordning man kan stole på fungerer. Dette ansvaret har Åndalsnes Veterinærklinikk vært seg svært bevisst, og de har bygget opp en stor tillit i landbruket, sier styreleder Katrine Wold Deunk i Rauma Næringslag til Åndalsnes avis.

For å ha en tilfredsstillende vaktordning bør det være minst tre veterinærer som deltar vaktordningen i Rauma. I dag jobber Jan P. Valde kun deltid. Håpet er at næringsgrunnlaget skal bli stort nok til å ha tre veterinærer på fulltid.

Etableringsprisen i Åndalsnes 2019

Dårlig betjening av vakt og klinikklokaler var starten

Det hele startet i 2014/2015 med at vakthavende veterinærer ikke lenger hadde tilgang til klinikklokaler. Det var heller ikke nok veterinærer til å betjene vakta på en tilfredsstillende måte.
- Vi som følte ansvar for vakta i Rauma måtte ta grep for å gjenskape et robust vakt- og praksissystem, dette også for å kunne rekruttere flere veterinærer til vaktordningen, sier Jan P. Valde.

Høsten 2015 startet de et lite midlertidig veterinærkontor i et gammelt butikklokale i Åndalsnes. I fortsettelsen av dette etablerte de Åndalsnes Veterinærklinikk AS i nye og større lokaler i mars 2019.

- Det har vært arbeidskrevende å etablere klinikk parallelt med arbeidshverdagen med vakt, men det har også vært en givende prosess som har styrket samholdet og fagmiljøet, sier Jan P. Valde.

Utfyller hverandre

- Vi samarbeider svært godt og er også gode venner på fritiden. Vi er alle svært forskjellige, men utfyller hverandre på en god måte. Når en jobber så tett som det vi har gjort er en nødt til å gi og ta, og ikke minst kommunisere godt. Kommunikasjon, og det å akseptere at alle er forskjellige er noe av det viktigste. I tillegg er en stor fordel ved samarbeidet utveksling av kunnskap og erfaringer, sier Lise Marie Ånestad.

Linn Marita Tellefsen var ferdig utdannet ved NMBU Veterinærhøgskolen i desember 2015. Reiste rett opp til Rauma kommune i januar 2016 og begynte å jobbe der.

Lise Marie Ånestad ble ferdig udannet ved Szent István University, Budapest i 2015 og har jobbet i Rauma siden februar 2015. Tidligere jobbet hun på midlertidig lisens ved Holmestrand Dyreklinikk sommeren 2014. Hun har også hatt verv både i ANSAvet og i DNV-S under studietiden.

Jan Peter Valde ble ferdig utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 1990 og har jobbet i Rauma siden. Jobber nå i Mattilsynet, men har fast vakt ved klinikken og jobber ellers ved behov.

De har blitt svært godt mottatt av dyreeiere, og de opplever at jobben de gjør blir satt pris på.

- Det er en fin kommune å jobbe i og vi har også et veldig godt forhold til klinikkene i nabokommunene, sier Lise Marie Ånestad.

Sammen er man sterkere

Det er mange fordeler ved å samarbeide.

- Kollegial støtte er en av de største fordelene ved å være i et samarbeid, sier Linn Marita Tellefsen.

Et felles fagmiljø er viktig både for god veterinærpraksis og oppdatert kunnskap, men også for samhold og psykisk helse i en hektisk og krevende hverdag. Ved å samarbeide får man felles rutiner og retningslinjer som for eksempel ved antibiotikabruk.

- Det har gitt en stor trygghet for våre kunder at vi har valgt å lage noe felles, fordi dette gir stabilitet, sier Jan P. Valde.

- Det har vært en lærerik prosess, både når det gjelder forretningsdrift og oppussing. Det har tatt mange timer med dugnad, men det har absolutt vært verdt det, sier de tre veterinærene enstemmig.

Velfortjent pris

- Det er flott at unge engasjerte veterinærer som satser, får det til! De har utviklet sitt tilbud og kompetanse, og skaper mer arbeid i en konkurransepreget bransje. Veterinærtilbudet i Rauma på dagtid og på vakt er blitt mye bedre, noe som kommer både dyr og folk til gode. Lise Marie, Linn Marita og Jan er veldig dedikerte og har stått på i flere år. Jeg vet det har blitt sene kvelder og lange helger med ekstra arbeid for å få dette til. Gøy at de blir anerkjente. Dette er utrolig velfortjent! Sier leder i Møre og Romsdal veterinærforening, Renate Visnes