Dagens situasjon med krise i veterinærvakten flere steder i landet viser at behovet for veterinærkompetanse er større enn noensinne i Norge. Det søkes veterinærer til et bredt utvalg fagområder, roller og stillinger over hele landet.

Utdanne flere veterinærer

Med økt fokus på dyrevelferd, mattrygghet og sykdommer som smitter mellom folk og dyr, øker samfunnets behov for veterinær kompetanse. Per i dag er det 90 studieplasser ved NMBU Veterinærhøgskolen og omtrent like mange norske studenter tar utdannelsen i utlandet. I 2021 hadde 611 søkere veterinærstudiet som førstevalg. Disse søkertallene tilsier at man ved økt kapasitet vil kunne utdanne langt flere veterinærer.
Dersom det skal utdannes flere veterinærer enn de nåværende 90 per år, må det prioriteres nødvendige ressurser til dette. Dette gjelder både gjennom å tildele flere fullfinansierte studieplasser og ikke minst å ansette utdanningskrefter.

Et samlet fagmiljø

Veterinærforeningen mener at det er viktig å beholde utdannelsen samlet på en lokalitet for å beholde et samlet fagmiljø som kan tilby en solid grunnutdanning til studentene. Oppsplitting av fagmiljøer vil svekke fagmiljøene.

Veterinærforeningens undersøkelser blant studentmedlemmer viser at de i svært stor grad er villig til å flytte til distriktene for å få jobb som veterinær. Det viser at det er viktigere å øke antall studieplasser enn å desentralisere utdanningen. Utdanningssted alene vil ikke kunne sikre at kompetansen blir jevnere fordelt.

Lenke til Veterinærforeningens høringsinnspill til utsynsmeldingen. (PDF, 174KB)